Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

YÊN TÂM NIỆM PHẬT. TT BỬU CHÁNH
Có người tham gia khóa tu nhưng tâm không được bình yên vì sự lo lắng bồn chồn,vì suy nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân và gia đình do đó không được yên tâm khi niệm phật. Rồi cũng có người để tâm khởi lên những điều phiền não, khổ đau cho nên cũng không được yên tâm khi tu tập.  Bài giảng pháp " Yên tâm niệm phật" của TT Bửu Chánh dựa trên bài kệ khuyến tu 4 câu như sau:

Muốn được yên tu phải biết ngu
Dù cho có mắt cũng như mù
Có tai như điếc thường câm lặng
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu

Bài thuyết pháp "Yên tâm  niệm Phật" như 1 kim chỉ nam hay một phương pháp tối thiểu để chúng ta tiếp tục con đường tu tập của mình.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét