Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

11 bài kinh nguyên thủy quan trọng nhấtThiền Giữa Đời Thường xin trân trọng giới thiệu tới các bạn 11 bài kinh Phật nguyên thủy quan trọng nhất theo quyết định cúa Như Lai Thiền Viện (Tathagata Meditation Center):

TRUNG BỘ KINH:
1. Kinh Thánh Cầu: Lời dạy của Thế Tôn về 5 dục trưởng dưỡng
2. Kinh Tiểu Khổ Uẩn: Thuyết về Lợi dưỡng và Khổ hạnh
3. Kinh Song Tầm: 2 loại tư duy chánh- tà và phương thức tránh tà tư duy, phát triển chánh tư duy và sự chứng đạt các tầng Thiền
4. Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm: Nội tâm bất ổn khi độc cư trong rừng vắng và phương pháp chế ngự để cả thân và tâm đều an ổn ẩn cư
5. Kinh Trạm Xe: Mục đích tối hậu của đời sống phạm hạnh và 7 giai đoạn thanh lọc Tâm
6. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc: Tác ý chân chánh và tác ý không chân chánh, phát triển thất giác chi.
7. Kinh Quán Niệm Hơi Thở: Hơi thở, tứ vô lượng tâm, bất tịnh quán và vô thưởng tưởng
8. Kinh Tứ Niệm Xứ: Chỉ dạy về phép quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp

TƯƠNG ƯNG KINH:
9. Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và Trung đạo
10. Kinh Cày Ruộng: Giảng pháp theo phương pháp thực hành thực tế của người cày ruộng
11. Kinh Tịnh Thủy: Dành cho các cư sỹ- dạy cách sống theo chánh pháp và luật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét