Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH (tt)


Phần hai
NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH

17. Bố thí quạt (bằng lá thốt nốt, lá cọ ...).
- Được ấm vào mùa đông; được mát vào mùa hạ.
- Chính mình được an vui và cũng không có sự lo âu đối với quyến thuộc.
- Nội tâm được yên lặng khỏi nhiều loại phiền não: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa tự ngã, lửa tà kiến...

18. Bố thí ly tách.
- Được thọ hưởng nhiều loại ly tách như: Ly vàng, ly đất, ly làm bằng nhiều loại đá quý, ly bằng san hô, xà cừ.
- Các pháp hành Thiền Định và Thiền Tuệ được đầy đủ.

19. Bố thí thùng đựng nước, bình rót nước.
- Được an vui.
- Có tùy tùng đông.
- Có thói quen làm những việc đáng làm.
- Có dung mạo thanh tao, nhẹ nhàng, dễ mến.
- Tứ chi; ngũ quan được đầy đủ, đẹp đẽ và cân đối.
- Tránh được hầu hết những loại nguy hiểm.
- Có được nhiều voi báu và ngựa báu,...

20. Bố thí bình lọc nước.
- Khi sanh về cõi trời có tuổi thọ dài hơn các loài thiên khác.
- Không bị kẻ thù, ăn trộm làm quấy nhiễu.
- Đao chặt không đứt, giáo đâm, đạn bắn không thủng.
- Không bị chết bất đắc kỳ tử bởi mọi tai nạn.

21. Bố thí vải vóc áo quần.
- Sinh ra kiếp nào cũng được sắc thân có màu như vàng ròng.
- Sắc thân phát ra ánh sáng.
- Tránh được bụi bặm, dơ bẩn.
- Người có nước da mịn màng, xinh đẹp.
- Được hàng trăm ngàn loại vải vóc, áo quần quý nhiều màu sắc.

22. Bố thí dây nịt, dây thắt lưng.
- Không bị hư các bậc thiền định mà mình đã chứng đắc.
- Làm chủ được thiền định.
- Những người tùy tùng thân thuộc đoàn kết không chia rẽ.
- Có năng lực khuyên giải được người khác nghe theo.
- Người luôn luôn có sự tĩnh giác.
- Người không có sự giật mình hay sợ hãi.

23. Bố thí giường, ghế...
- Người được giàu sang về tài sản và của cải.
- Có nhiều oai lực, quyền uy trong loài người.
- Có nhiều oai lực trong các loài chúng sanh.
- Thọ sanh 8 lần làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Thọ sanh 4 lần làm đức Chuyển Luân Vương với tướng tá tuỳ tùng đông trong suốt thời gian 3400 đại kiếp quả đất.
- Hiểu biết được bốn sự thật trong thế gian.
- Hiểu biết được con đường trung đạo dẫn đến giải thoát (Bát Thánh Đạo).
- Chứng đạt được 6 loại thần thông.

24. Bố thí giường (loại giường chân thấp xưa)
- Được thọ sanh vào giòng họ cao quý.
- Được nhiều tài sản của cải.
- Được hầu hết mọi người thương yêu cung kính.
- Người có danh thơm tiếng tốt
- Được hưởng thụ chỗ ở, chỗ nằm ngồi bằng ngọc ngà châu báu trong suốt thời gian 100 ngàn đại kiếp quả đất.

25. Bố thí gối.
- Được nhiều loại gối quý như gối lông, gối làm bằng râu sen, gối làm bằng chất liệu hoa thơm quý hiếm.
- Có trí tuệ hiểu biết về con đường thành tựu Thánh đạo, Thánh quả.
- Người có trí tuệ hiểu biết mọi việc liên quan về sự bố thí, hiểu biết về sự gìn giữ duy trì phẩm hạnh Hiểu biết và có khả năng giảng giải về các tầng thiền sắc giới (sơ thiền, nhị thiền...)
- Có sự hiểu biết sâu sắc về Ân Phước của việc giữ giới cũng như cách thực hiện các pháp hành.
- Có trí tuệ hiểu biết về các phương pháp đi kinh hành, các phương pháp hành thiền định; hiểu biết về lợi ích của sự tinh tấn.
- Có trí tuệ hiểu biết về 37 Phẩm Trợ Bồ Đề.
- Có trí tuệ hiểu biết về giới (xuất thế gian); về thiền định; về trí tuệ; về Thánh quả A la hán.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét