Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ - KỲ 3: NIỀM TIN VÀ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮNBài tổng hợp - KỲ 3: NIỀM TIN VÀ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN

Đức Phật nhiều lần phản đối sự sùng kính thái quá nào dành cho cá nhân ngài. Ngài biết rằng sự thái quá của những sùng kính hoàn toàn do cảm xúc có thể ngăn cản hay quấy nhiễu sự phát triển tính cách quân bình, và như vậy có thể trở thành  cản trở nghiêm trọng để tiến bộ trên con đường giải thoát. Tuy nhiên thái độ cung kính, tôn trọng cùng với những hạnh phúc của "việc tránh kẻ ác và thân cận bậc trí hiền,"  là nền tảng cho sự tiến bộ của cá nhân và xã hội và để giành được bất kỳ những lợi ích cao hơn nào.

Văn bản thường xuất hiện trong các kinh điển Phật giáo nói rằng một cư sĩ mộ đạo "có đức tin, người ấy tin vào sự Giác Ngộ của Như Lai." Tuy nhiên, đức tin nầy không phải là kết quả của lòng trung thành mù quáng dựa trên tin đồn, nhưng được rút từ sự hiểu biết của chính người đó về lời Phật, về Sự Giác ngộ chân thực (không thể nhầm lẫn).  

Đọc thêm những bài viết cùng chủ đề:0 nhận xét:

Đăng nhận xét