Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Tổng hợp: Bài tập Thiền Vắng Lặng

Phát triển định tâm (samātha bhāvanā) là một phương cách để an trụ tâm. Từ trạng thái tâm phóng dật, ta cố gắng đặt sự chú tâm trên một đối tượng nhất định, bỏ qua các đối tượng khác. Chú tâm có nghĩa là cùng ở với đối tượng.
Định tâm do quan sát hơi thở được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ an lạc và bình tĩnh. Để phát triển định tâm, chúng ta luyện tập việc ghi nhận, hay biết hơi thở giúp tâm an tĩnh, không còn bị xao lãng, dao động.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét