Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

SÁCH: VÔ NGÃ VÔ ƯU

"Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của Đức Phật rất đơn giản, thích hợp với mọi người. Bất cứ ai với lòng quyết tâm và thiện ý đều có thể đi trên con đường này để đạt được tự do, giải thoát cho thân tâm. Cuộc hành trình này đòi hỏi người tham dự phải trang bị cả thân và tâm để được giải thoát khỏi "cái Ngã". Tâm để nhận biết, tổng kết, phân loại, và thân để cảm nhận...."

VÔ NGÃ VÔ ƯU 

Thiền Quán Về Phật Đạo 
Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh 

Mục Lục

Chương 1: Lý Do Và Phương Pháp
Chương 2: Ảnh Hưởng Của Thiền Đến Đời Sống Chúng Ta
Chương 3: Thanh Tịnh Và Tĩnh Giác
Chương 4: Tứ Vô Lượng Tâm
Chương 5: Từ Bi Quán
Chương 6: Năm Chướng Ngại
Chương 7: Nghiệp Và Luân Hồi
Chương 8: Kinh Từ Bi
Chương 9: Bốn Loại Hỷ Lạc
Chương 10: Ngũ Uẩn
Chương 11: Mười Điều Thiện
Chương 12: Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo
Chương 13: Một Cuộc Bắt Đầu Mới


0 nhận xét:

Đăng nhận xét