Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Sách: SỐNG THIỀN

Tâm trong tình trạng bất an, cần phải bám níu vào một cái gì - sở hữu vật chất, lạc thú giác quan, giải trí, tài sản, danh tiếng, thành công, ...gần như bất cứ thứ gì trên thế gian nầy - để lấp đầy khoảng trống cảm xúc. Thật ra, những thứ nầy chỉ cho bạn cảm giác an ninh giả dối hay sự thỏa mãn tạm thời thôi.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

0 nhận xét:

Đăng nhận xét