Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

ĐẠI TẠNG KINH NIKAYA - CHÍNH LỜI PHẬT THUYẾT


Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu, Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, đã dành hơn 20 năm để Việt Dịch bộ Đại Tạng Kinh từ tiếng Pali, bộ kinh được cho là  GẦN NHẤT VỚI NHỮNG GÌ PHẬT THÍCH CA ĐÃ DẠY 

(Trường bộ kinh - Trung bộ kinh-Tương Ưng Bộ kinh - Tăng chi bộ kinh - Tiểu bộ kinh) Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên khởi, Vô ngã... Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết

Sau khi bộ kinh được xuất bản, rất nhiều những bản kinh nổi tiếng như Kinh A-Di-Đà, Kinh Dược Sư, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa …vv đã có bằng chứng chính xác rằng không tồn tại trong những gì Phật Thích Ca đã dạy.
Ngoài ra:
   ==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
+ "Phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc"
+ Phơi bày ra ánh sáng sự lừa lọc mang danh tôn giáo, thần quyền đa thần độc thần, dựng đứng lại các giá trị đạo đức, chỉ ra đâu là thiện, đâu là căn bổn của thiện, đâu là ác, đâu là căn bổn của ác.

==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
+ Đâu là chân lý, đâu là Pháp mà Phật đã chứng ngộ, đã chuyển Pháp luân?
==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
+ Đâu là nguyên nhân của mọi phiền trượt, khổ đau (Khổ uẩn) ?
 + Đâu là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn?

==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
+ Như thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi, đúng theo lời Phật dạy?
==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
+ Như thế nào là chấp thủ, như thế nào là không chấp thủ?
 + Như thế nào là buông xả, như thế nào là không buông xả?
==> Khi đọc Nikaya các bạn sẽ thấy rõ.
Thé nào là con đường Giới-Định-Tuệ
+ Như thế nào là giới luật hỗ trợ giải thoát, tầm quan trọng của giới luật?
 + Như thế nào là chánh định, như thế nào là tà định?
 + Như thế nào là chánh kiến, như thế nào là tà kiến, bản thân mình có đang chấp thủ tà kiến?
 và còn rất nhiều những tư tưởng TRÍ TUỆ- GIẢI THOÁTtrong bộ kinh điển này…quả đúng là  CHÍNH LỜI PHẬT THUYẾT, không bị lai tạp các tư tưởng ngoại lai của các hệ thống tư tưởng hay tôn giáo khác

Sưu Tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét