Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

TÌM KIẾM GIÁP PHÁP CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY


CÁC TRANG WEBSITE CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VN
1. http://www.thiengiuadoithuong.org/
2. http://www.phatgiaonguyenthuy.com/
3. www.trungtamhotong.org/
4. http://www.thienvienphuocson.net/
5. www.sutamphap.com
6. http://thienquantam.com/
7. https://www.facebook.com/groups/paliviet
8. https://www.facebook.com/groups/Ottamasara
CÁC VỊ THIỀN SƯ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THẾ GIỚI ( nhiều sách đọc tiếng Việt rất hay)
- Thiền sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=CPIN5mOt5Gw
- Thiền sư Pa-Auk
https://www.youtube.com/watch?v=gEd0ynaEbvI
- Thiền Sư Sayādaw U Jotika
https://www.youtube.com/watch?v=Ob7OGQYpoJM
- Thiền Sư GOENKA
https://www.youtube.com/watch?v=kea7m5ttkjA
- Thiền Sư Ajahn Brahm
https://www.youtube.com/watch…
- THIỀN SƯ U TEJANIYA
http://www.thiengiuadoithuong.org/…/phap-am-ung-coi-thuong-…
- THIỀN SƯ AJAHN SUMEDHO
http://www.thiengiuadoithuong.org/…/audio-book-tam-va-ao-aj…
- TS U. OTTAMASARA
http://www.thiengiuadoithuong.org/…/phap-am-giang-phap-tai-…
CÁC VỊ PHÁP SƯ CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
Các vị sư Phật giáo nguyên thủy Việt Nam nổi tiếng mà có giảng pháp, viết sách…vv chúng tôi ghi tên để mọi người tra Google tìm nghe các Ngài giảng.
- Sư Viên Minh:
https://www.youtube.com/watch?v=MUMzR092aAQ
- Sư Giác Chánh
https://www.youtube.com/watch?v=N4rGn0_kDpQ
- Sư Kim Triệu:
https://www.youtube.com/watch?v=Os3WSMhwojM
- Sư Giác Giới:
https://www.youtube.com/watch?v=KTGepq3z0zI
- Sư Chánh Minh
https://www.youtube.com/watch?v=3GyVWPMs_0I
- Sư Giới Đức
https://www.youtube.com/watch?v=suDui89hYNQ
- Sư Bửu Chánh
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2unQxi10g
- Sư Thiện Minh
https://www.youtube.com/watch?v=M9eiBXapgw8
- Sư Chánh Định
https://www.youtube.com/watch?v=187DZ1WNk0w

Trên đây là những thông tin từ hiểu biết của chúng tôi, còn hạn hẹp , mong được bổ xung thêm ạ.
Chúc các bạn đạo hữu đang lúng túng tìm thông tin Đạo Phật Nguyên Chất có nguồn tài liệu đầy đủ để tu học. Sadhu, lành thay!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét