Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Tụng Kinh để hỗ trợ thiền tập

Trích sách: Tìm về Sự Thật
Việc tụng Kinh giúp cho tâm thanh tịnh, tập trung vào Chân lý (Dhamma) và làm sinh khởi sự mát mẻ và an tịnh trong tâm. Trước khi hành thiên, chúng ta có thể sử dụng việc đọc kinh làm đề mục thiền. Chúng ta tìm thấy trong những bài Kinh là những lời giáo huấn của Đức Phật dạy cho chúng ta, và nếu chúng ta tụng chúng với chánh niệm, việc này sẽ đem lại cho chúng ta một cảm giác hoan hỷ bên trong tự thân. Tụng Kinh giúp cho chúng ta nhớ lại những lời dạy của Đức Phật, quán chiếu chúng và giúp cho chúng ăn sâu dần dần vào trong tâm của chúng ta. Khởi đầu chúng ta có thể tụng Kinh nhật tụng niệm Ân của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Sau đó chúng ta có thể nuôi dưỡng những ý tưởng từ ái và trước tiên rải chúng đến cho chính bản thân mình và rồi sau đó rải đến cho mọi chúng sanh.
Tụng kinh cũng hữu ích cho việc khắc phục những chướng ngại do một cái tâm mê mờ gây ra.
Nếu chúng ta đang hành thiền và không thể vượt qua được sự mê mờ của tâm hoặc buồn ngủ, chúng ta có thể thay đổi tư thế và đi thiền hành. Chúng ta có thể thử đi thụt lùi, hoặc ngồi trên mép của một bức tường hay một nơi ở trên cao. Mục đích là để giúp cho chúng ta chánh niệm hơn và cẩn thận hơn, điều này sẽ làm cho tâm tỉnh giác. Nếu chúng ta ngồi ở một nơi cao, nguy hiểm, hy vọng chúng ta sẽ hết buồn ngủ. Nhưng nếu chúng ta vẫn mệt mỏi và buồn ngủ, tốt hơn là nên đi xuống, tốt hơn là đừng để rơi ngã và chết. Chúng ta vẫn chưa chứng nghiệm được Pháp, vì vậy chúng ta vận phải vận dụng đến trí tuệ của chúng ta.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét