Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

GỬI CÁC EM! NHỮNG NGƯỜI NỮ - TU HỌC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY!

Vậy là ngày kỷ niệm mừng Phụ Nữ 8/3 sắp tới, đa phần những người đàn ông sẽ nhìn lại những người phụ nữ quanh anh ta: yêu thương, tôn trọng, tri ân, chăm sóc. Từ nhiều năm về trước phụ nữ đã phải lên tiếng để đòi quyền bình đẳng với người Nam về quyền được tự do, quyền được bảo vệ…vv
Nhưng ngày này gợi tôi nhớ đến vị Thánh nữ Gotami,từ gần 2600 năm trước đây, bà đã là người giúp cho chúng tôi (những người nữ xuất gia dưới ánh sáng Phật giáo nguyên thủy) cơ hội để bình đẳng trước quyền được từ bỏ những dục lạc thế gian, quyền được tu học với Đạo Sư (Thầy) mà mình ngưỡng mộ -Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật duy nhất có thật trong lịch sử,
Chúng ta, những Phật tử nữ, khi xuất gia vào hàng ngũ người tu, chúng ta có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta bình đẳng, chúng ta bình đẳng hoàn toàn trước quý vị người Nam về quyền được giải thoát khỏi Tham, Sân, Si, quyền được đạt đến tự do,trí tuệ tối hậu để vượt khỏi sinh tử luân hồi.
Có nhiều người sẽ thắc mắc về những quy định của Đạo Phật dường như không công bằng cho người nữ, nhưng tôi hiểu khác, tôi hiểu rằng để người nữ “ xếp bên dưới” càng có nhiều cơ hội để tu tập, giảm phần ngã mạn, và người tu là Nam, với trọng trách gánh vác càng phải sống xứng đáng hơn. Người nam ở địa vị cao thật ra phải mang gánh nặng của việc tu tập làm sao cho xứng với vị trí “ xếp trên cao”
Rồi nữa, Đoàn thể những người xuất gia có nam có nữ, việc chế định giới luật tạo nên 1 bức tường thành cực kỳ vững chắc ngăn cách, giới hạn mối quan hệ ở tình giao hảo thích nghi giữa hai giới.
Làm tu nữ của Phật giáo nguyên thủy có nhiều khó khăn lắm, nhưng khi hoan hỷ xuất gia không vì lợi ích thế tục, vì một môi trường sống giá trị và lợi ích cho mình và số đông, những thiệt thòi, khó khăn do làm thân Nữ sẽ vượt qua được. Sống dựa vào Phước và Tuệ trong những ngày sống cùng thiện pháp quan trọng hơn rất nhiều việc được gọi tên là gì, vị trí ra sao.
Hỡi các em (vì so tuổi đạo quý vị ít hơn, tuổi đời có thể nhiều hơn tôi nhiều) Hỡi các nữ Phật tử, hãy dũng cảm bước trên con đường chông gai mà bậc Đạo sư đã tìm ra, và các thế hệ Thánh Ni đã đi trước làm gương, con đường tuy xa và gian khó nhưng ánh sáng phía trước lại huy hoàng…Hãy lên đường, hãy thử sức, hãy đến để mà thấy…
NGÀY 8/3 CHÚC CÁC BẠN PHẬT TỬ NỮ THÊM PHẦN DŨNG CẢM ĐỂ CHỌN CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN NHƯNG Ý NGHĨA.
Ảnh: Thánh Ni Gotami, khi chưa xuất gia, tay bế thái tử Gotama, người sau này thành Đức Phật Thích Ca. Bà chính là dì ruột và cũng là dưỡng mẫu lẫn kế mẫu của thái tử, và là vị Ni trưởng đầu tiên của Phật giáo.
- Sư cô Hương Thiền -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét