Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

KHÔNG CẦN CHỜ ĐỢI!

Sư Cô ơi con phải kiếm tiền
Sư Cô ơi con phải lo cho sức khỏe sau này
Sư Cô ơi con của con nó cần con lúc này, con giúp nó để sau này nó có trách nhiệm với con!
Quý vị có thể dựa vào được tài sản, sức khỏe, con của mình không? Hay ngoài kia có hàng triệu bằng chứng rằng KHÓ LẮM!
Nhưng quý vị có thể dựa được vào Phước của các việc thiện mình làm, và dựa được vào Hiểu Biết của chính mình
Điều đó là CHẮC CHẮN! vì điều đó hợp với luật Nhân Quả, luật mạnh nhất thế gian, và sự “dựa” đó không cần đợi về già, khi có đủ tiền, khi con lớn…mà có thể dựa ngay lúc này (khi mọi thứ đang thay đổi, mọi điều đều có thể xảy ra).
Khi bạn làm thiện pháp (bố thí, giữ giới, hành thiền với hiểu biết đúng), ở ngay đó Phước phát sinh rồi, và điều này thì KHÔNG CẦN CHỜ ĐỢI.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, cây, bàn, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét