Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Thói quen giữ Giới

"Trên thế gian này không có kho tàng nào quý giá hơn một người có thói quen giữ giới!"
Ajahn Mahà Bua Nãnasampanno
Cảm tưởng: Nguồn an toàn cho người khác và cả các chúng sinh. Ngoài ra người giữ giới thành thói quen là người biết đủ, biết kiểm soát mình khỏi những tác động mạnh mẽ của phiền não. Người có giới sẽ luôn cẩn trọng trong thân, khẩu, ý do đó không làm khổ ai, và chính họ. Đặc biệt khi giữ giới sẽ thấy rất tự tin, an toàn và chấp nhận được chính mình- một điều mà không dễ có được.
Namo Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo...Sadhu! Lành thay Diệu Pháp.
- Nếu không có giới đừng nói đến Định,Tuệ.
- Và không thể phá giới chạy theo phiền não rồi gọi đó là Phương Tiện khi mà người đó chưa giác ngộ. Vì khi chưa giác ngộ (chưa đạt mức độ trí tuệ tuyệt đối, trong tâm chưa hết Tham, Sân, Si) nghĩa là chưa có trí tuệ thì chỉ có phiền não điều khiển hành động phá giới đó.
- Sư cô Hương Thiền -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét