Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

*** ĐI CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?***

ĐỂ CẦU PHÚC CẦU LỘC. Nếu Cầu mà được thì chúng tôi, những người tu chắc chắn không già, bệnh, chết…
*********
- Bước Chân Vào Cổng Chùa, người Phật tử đã có tâm cúng kính những bậc Cao thượng, lạy Phật hạ mình có tâm khiêm tốn, dọn dẹp, lau chùi do có tâm phục vụ, dâng cúng vật dụng, y áo, thuốc men có tâm cúng dường bỏ Tham. Các thiện tâm được phát triển ngay từ đây
- Khi Hành Lễ, người Phật tử Phật giáo nguyên thủy thường xuyên QUY Y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), quy y là noi gương, là học hỏi theo gương các bậc thiện trí cao thượng, nhằm phát triển tính thiện, trí tuệ ngay trong bản thân mình, không phải để cầu xin cứu độ từ 1 vị Phật, vị Thần nào.
- NGUYỆN GIỮ 5 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC (ngũ giới), tự mình sẽ cố ý tránh xa việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất kích thích để đem lại an toàn cho mình và mọi người xung quanh.

-TỤNG KINH: Với lời chỉ dạy rõ ràng để nhớ, suy xét và thực hành theo. Kinh dạy sự yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn, dạy những chân lý cuộc đời cần thẩm định, dạy sự thay đổi chính mình để đời này đẹp hơn, dạy sự buông bỏ những dính mắc, phiền lụy, dạy sự an vui trong hiện tại bằng lòng biết đủ...vv

- TU TẬP THIỀN:
Các Thời Tu Tập như niệm Phật, ngồi thiền Định, thiền hành là để lắng tâm, để cột cái tâm “con khỉ” của mình vào hiện tại, không bất an, sợ hãi hay nghĩ về quá khứ, tương lai. Dần dần người hành thiền với tâm an ổn sẽ bước vào quá trình thanh tịnh tâm bằng cách tự mình quán chiếu với trí tuệ. Người thực hành thiền Tuệ sẽ tự mình chuyển hóa nội tâm hướng đến cuộc sống an lạc và hài hòa; nhờ vậy họ sẽ góp phần xây dựng đời sống xã hội trở nên lành mạnh, an bình và thịnh vượng hơn.
- NGHE GIẢNG PHÁP: Bên cạnh đó không thể thiếu các thời nghe giảng Phật Pháp để biết, để hiểu, và để được định hướng cuộc sống giữa biển đời đang quá nhiều hỗn loạn như hiện nay.

- HỒI HƯỚNG CHIA PHƯỚC: Đây là hành động xuất phát từ việc hiểu biết Nhân- Quả, có lòng tin rằng mình đã làm những điều thiện như trên sẽ phát sinh Quả thiện (Phước), ta chia phước đó tới tất cả, đây không phải như miếng bánh chia nhỏ nhiều phần mà khi tâm hoan hỷ báo truyền việc thiện đã được làm sẽ kích thích thiện tâm ngủ ngầm của người xung quanh để họ biết hoan hỷ với việc thiện mình làm, khi việc thiện mình làm được mình và người khác hoan hỷ thì điều thiện đó sẽ có năng lực lan tỏa, truyền xa rộng.

VẬY ĐÓ!>>>> Đi chùa không để cầu xin, không để an ổn nhất thời hay theo xu hướng đám đông
Đi chùa trước hết để tích Phước do làm thiện, để học cách tạo phước khi về nhà, ra xã hội.
Tiếp đó đến chùa học cách xả ly, để làm phước mà không tham vào Phước đó. Khi biết tu tập rồi, trí tuệ sẽ có mặt dần dần đẩy lùi Tham, Sân, Si, Ngã Mạn, Hoài nghi, Đố kỵ…vv Đó chính là giá trị của việc Đi Chùa
- Sư cô Hương Thiền -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét