Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT - MỤC LỤC

Những lời giảng dạy về Thiền Minh Sát
được trích từ các bài Pháp của Hòa Thượng Mahasi

Hòa Thượng Mahasi giảng
Tỳ khưu Khánh Hỷ và Tỳ khưu Pháp Luân dịch
Hòa Thượng Kim Triệu hiệu đính

 

 MỤC LỤC
Này các thầy Tỳ Khưu,
đây là con đường duy nhất 
để thanh lọc (tâm) chúng sanh,
chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc
diệt khổ thân và khổ tâm,
đạt Thánh Đạo và
Giác Ngộ Niết Bàn.
Đó là Tứ Niệm Xứ

Bốn (cách quán sát đó) là gì?
Này các thầy Tỳ Khưu, ở đây
(trong lời dạy này)
Thầy Tỳ Khưu trú trong thân, quán sát thân 
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong thân.

Thầy Tỳ Khưu trú trong thọ, quán sát thọ, 
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm,
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong thọ.

Thầy Tỳ Khưu trú trong tâm, quán sát tâm,
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong tâm.

Thầy Tỳ Khưu trú trong pháp, quán sát pháp,
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong pháp.(Nguồn: budsas.org)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét