Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - Các chuyện liên quan đến bố thí (tt)


Phần 1

CÁC CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN BỐ THÍ

4. Chuyện về Đạo sĩ Akitti.

Tại kinh đô Bārāṇas (Balanại) do đức vua Yamada cai quản, trong dòng họ Mahasala có một gia đình phú hộ có tiền của lên đến 800 triệu. Họ sinh hạ được một người con trai tên là Akitti.

Khi Akitti đến tuổi biết đi thì ông bà sinh ra được một người con gái nữa tên là Yasavati.
Đến tuổi trưởng thành, Akitti được đến trường đại học. Sau khi học xong thông thạo thập bát ban võ nghệ binh thư yếu lược, chiêm tinh, địa lý,... chàng trở về quê hương thăm cha mẹ. Ông bà nay đã già yếu nên giao phó của cải, tài sản, vàng bạc cho chàng là người con trai có trí tuệ.

Cha mẹ chàng sau khi qua đời thì Akitti Trí Tuệ thọ lãnh gia tài và trở thành phú hộ trẻ.
Chàng Phú hộ trẻ suy nghĩ rằng: Từ thời tổ tiên, ông bà cha mẹ ta đã lần lượt qua đời, nhưng không một ai mang theo được một chút tài sản gì, của cải lần lượt đã bỏ ông bà cùng cha mẹ ta! Bây giờ đến phiên ta, sau khi ta qua đời, tất cả của cải nầy sẽ phải theo ta.

 Nghĩ vậy mà chàng phú hộ trẻ bàn bạc với người em gái.
- Này em gái! Ông Bà, Cha mẹ của chúng ta mất đi song chẳng mang theo được chút của cải gì. Chúng ta sẽ mang theo của cải nầy sau khi chết bằng cách bố thí tất cả để tạo Phước lành, rồi sống cuộc đời đạo sĩ, em có bằng lòng không?
- Này anh! Chỗ tài sản này anh đã từ bỏ nó, như nhỗ đi một bãi nước bọt thì em đây lẽ nào nhận nó được sao?

Sau khi bàn bạc xong, hai anh em dựng đàn trại trước nhà để bố thí suốt 7 ngày, 7 đêm. Song với 800 triệu của cải, hai anh em bố thí không thể nào hết được, bèn viết bảng dán lên cửa rằng: "Những ai cần vật gì trong nhà này thì hãy đến mà chọn lấy." Rồi họ ra đi.
Họ đi vào rừng cách xa thành Balanại khoảng 2-3 dặm. Hai anh em bắt đầu đời sống đạo sĩ tu hành tại đó.

Theo gương của chàng trai Akitta giờ đã trở thành đạo sĩ, dân trong kinh thành lần lượt cũng kéo vào rừng. Rồi họ cũng được đạo sĩ Akitta hiền từ dạy dỗ, hướng dẫn tu hành. Dần dần, số lượng người đi theo đạo sĩ Akitta ngày một đông thêm và như thế khu rừng trở nên không còn yên tịnh nữa.

Một đêm nọ đạo sĩ Akitta đã lặng lẽ rời khỏi khu rừng đi đến một khu vườn gần gần quốc độ Damila để độc cư hành đạo tại đó. Sau một thời gian đêm ngày nỗ lực cần mẫn, đạo sĩ Akitta đã đắc được các Pháp thần thông.

Ít lâu sau, người em gái Đạo sĩ Akitta cũng tìm đến gặp được Ngài, rồi lần này mọi người lại kéo đến thật đông hơn lần trước.

Lần thứ ba vận thần thông đã chứng đắc, Ngài bay đến đảo Rắn, gần đảo của Loài rồng. Dưới một cội cây to trên đảo ấy, Ngài cất một cốc lá nhỏ để ở. Mùa mưa, rồi mùa nắng cũng như mùa lạnh trôi qua, Ngài cũng chỉ ở một chỗ sống cuộc đời tri túc chỉ với lá cây, trái cây hay vỏ cây luộc để duy trì thọ mạng hành đạo trong suốt 12 năm ròng.

Thời gian ấy, ngai vàng của vua trời Đế Thích bỗng trở nên căng cứng lại mà không còn mềm mại như trước. Thấy sự lạ Đức Đế Thích giật mình: -Thế gian có chuyện gì lạ lùng xảy ra đây? Ngài dùng thiên nhãn nhìn xuống trần gian quan sát thấy Đạo sĩ Akitta đang nỗ lực hành đạo. Vua trời Đế Thích suy nghĩ rằng: - Không rõ vì cớ gì mà vị đạo sĩ này lại nỗ lực tinh cần thế kia! Tính chuyện tranh giành Ngôi báu của ta chăng? Nghĩ đến đấy, Đức Đế Thích thấy lòng mình bồn chồn lo âu, đứng ngồi không yên. "Để rõ sự thể ta phải đi hỏi đạo sĩ này mới được".

Ta với hình tướng như thế này thì không thể nào hỏi được." Rồi vua trời Đế thích hoá hiện thành một vị Bà la môn đi khất thực.

Buổi sáng đợi đến lúc lá cây đã luôc xong và đạo sĩ Akitta chuẩn bị dùng, vị Bà la môn với túi vải và bát nhỏ tiến đến trước cốc lá. Thấy người Bà la môn đến xin vật thực, đạo sĩ Akitta trong lòng hoan hỷ vì tự thấy mình thật là may mắn:
"- Ta đã bị gián đoạn sự bố thí cúng dường suốt 12 năm nay rồi, hôm nay cơ hội bố thí đã đến, ta sẽ bố thí!"

Nghĩ vậy Ngài gọi người Bà la môn đến và đổ tất cả phần lá luộc có được vào bát ông ta. Với ý nghĩ: "Ta sẽ nhịn ngày hôm nay." Với sự bố thí vừa mới làm, hoan hỷ trong lòng phát sinh làm Ngài no vui trọn ngày hôm ấy.

Ngày hôm sau, vua trời Đế thích trong hình dáng của người Bà la môn cũng lại đến. Rồi lại ngày hôm sau nữa, cứ như vậy sự việc lại tiếp tục diễn ra giống như ngày đầu.

Vua trời Đế Thích nghĩ ngợi: "Đã ba ngày rồi nhịn đói để bố thí cho ta, sức lực của đạo sĩ ắt có phần mỏi mệt. Nhưng sao khuôn mặt đạo sĩ vẫn hằng rạng ngời một vẽ an nhiên tự tại thế kia! Chắc hẳn đạo sĩ này có một điều gì phi thường đây? Ta phải tỏ tường mới được."

Đức Đế Thích lo âu sợ mất ngôi vương vị mà hỏi: "Này ông đạo sĩ Cao quý! Tại sao ông không sống cùng với thế giới loài người mà lại một mình trên đảo hoang vắng này? Tại sao ông xa lìa hạnh phúc của loài người? Ông mong muốn hạnh phúc gì cao thượng hơn chăng...? Ông mong cầu mình sẽ đạt được điều gì lớn lao hơn hạnh phúc loài người chăng? "

Bởi đã chứng đắc được các Pháp thần thông linh diệu hiểu biết được nội tâm của người khác mà Đạo sĩ Akitta đọc được sự lo âu của Vua trời Đế Thích: "Ta sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ Vua trời này mới được."
Ngài bèn nói:
- Này Thiên Vương!
"Tất cả những sự sinh thành trên đời này là khỗ .
Tất cả sự sinh thành rồi đều bị hoại diệt, sự diệt là khỗ
Vô minh không biết đến sự sinh thành, sự hoại diệt ấy rồi chết đi là khỗ . Của cải tài sản rồi cũng sẽ hoại diệt."
- Này Thiên Vương!
Ngay cả ngai vàng, ngôi vị Thiên chủ của Ngài, tại cung trời Đao lợi, cho dù tuổi thọ có dài so với thời gian của loài người 36 triệu 500 ngàn năm chăng nữa, nhưng rồi cũng sẽ đến hồi hoại diệt mà thôi!.
- Để thoát khỏi 3 sự thống khổ đó và chứng đạt Niết Bàn cao thượng là mục đích hành đạo của ta vậy.
Xem tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét