Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật - MỤC LỤC


Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật
Tỳ kheo Thiện Minh
(Bhikkhu Varapanno)

Soạn dịch từ Miến Ngữ
Phật Lịch 2547 - Dương Lịch 2003


1. Chuyện đại tướng Siha
2. Chuyện hai nhà sư bạn
3. Chuyện Hoàng Hậu Mallikā
4. Chuyện về Đạo sĩ Akitti.
5. Đức Chuyển Luân Vương
6. Tích chuyện bố thí cơm:
7. Tích chuyện bố thí nước
8. Tích chuyện về bố thí hoa
9. Tích chuyện bố thí đèn
10.Người bố thí thuốc (Đại Đức Bakula)

1. Quả lành của sự bố thí cơm
2. Quả lành của sự bố thí nước
3. Quả lành bố thí, cúng dường bông hoa và vật thơm.
4. Quả lành bố thí đèn sáng
5. Quả lành của việc bố thí thuốc có
6. Bố thí kim (may khâu).
7. Bố thí rựa chẻ củi (rìu bén)
8. Bố thí dao.
9. Bố thí dao cắt móng tay (bấm móng tay chân).
10. Bố thí chỉ may, khâu.
11. Bố thí tăm xỉa, răng.
12. Bố thí gậy.
13. Bố thí dép.
14. Bố thí giày.
15. Bố thí khăn lau.
16. Bố thí dù
17. Bố thí quạt (bằng lá thốt nốt, lá cọ ...).
18. Bố thí ly tách.
19. Bố thí thùng đựng nước, bình rót nước.
20. Bố thí bình lọc nước.
21. Bố thí vải vóc áo quần.
22. Bố thí dây nịt, dây thắt lưng.
23. Bố thí giường, ghế...
24. Bố thí giường (loại giường chân thấp xưa)
25. Bố thí gối.
26. Bố thí gối tựa.
27. Bố thí thảm, khăn chùi chân.
28. Bố thí bình, thùng đựng dầu phụng, dầu thắp,..
29. Bố thí đèn thắp.
30. Bố thí thuốc cửa mắt.
31. Bố thí vật để đưa thuốc vào mũi, (ống thuốc crửa thông mũi, những bệnh về mũi...)
32. Bố thí thau, chậu để rửa chân.
33. Bố thí dầu để xoa bóp chân.
34. Bố thí dầu bơ.
35. Bố thí sữa bò.
36. Bố thí mía khúc.
37. Bố thí ổ khoá, chốt gài cửa.
38. Bố thí đồ trang sức quý giá.
39. Bố thí voi.
40. Bố thí giấy viết.
41. Xây dựng nơi đi kinh hành (nơi đi tới, đi lui để tĩnh tâm thư giãn) bố thí .
42. Lập chòi, dựng trại che mưa nắng cho khách lỡ đường để bố thí .
43. Gieo trồng cây bồ đề để bố thí:
44. Tưới cây bồ đề:
45. Sửa tu bổ nơi thờ Phật, tháp cũ.
46. Sơn Tháp; nơi thờ Phật.
47. Tạo Tượng Phật để cúng dường.
48. Cúng dường đèn thắp sáng trước tượng Phật.
49. Cúng dường cơm trước tượng Phật.
50. Tạo đục bình cắm hoa, quả bồng (chưng hoa quả) cúng dường trước tượng Phật .
51. Bố thí bình bát.
52. Bố thí vải vóc, áo quần (không biết mặt).
53. Bố thí vải vóc, áo quần.
54. Bố thí vải vóc, y mặc đến chư Tăng (không biết mặt)
55. Lập chùa để cúng dường đến tứ phương Tăng.
56. Quả lành cúng dường Y đến chư Tăng vào mùa nhập hạ
57. Quả lành của sự cung kính đảnh lê "Y" của Chư Tăng:
58. Quả lành dâng Y lễ Kathina (từ tháng 9 - 10 âm lịch), Mùa ra Hạ.
59. Quả lành khác của việc dâng Y Kathina.
60. Quả lành cúng dường Y đến Tăng (ngoài các khoảng thời gian kể trên)
61. Quả lành của việc niệm Ân Đức Phật:
62. Quả lành chung của sự niệm tưởng Ân Đức Tam Bảo:
63. Quả lành của sự Quy y Ân Đức Tam Bảo
64. Những nhân lành cho tuổi thọ dài
65. Quả lành của việc biên soạn Tam Tạng Kinh Điển

1. Sự cần thiết của bố thí
2. Ba giai đoạn tác ý thiện tâm ảnh hưởng đến quả lành trong suốt đến một quá trình bố thí
3. Phân loại bố thí
4. Những vấn đề ảnh hưởng sự bố thí liên quan đến tài vật và thái độ của người thí và những quả lành tương ứng.
5. Năm sự bố thí hợp thời đúng lúc và quả lành
6. Có năm loại bố thí không được quả lành:
7. Năm sự bố thí cho quả lành tuổi thọ dài:
8. Sự bố thí cho phước lành thù thắng:
9. Có 14 hạng nhận vật thí
10.Phước lành trổ sanh trong vòng bảy ngày (bố thí với đủ 4 chi)
11. Trường cửu thí (thường xuyên thí)
12. Bố thí, động viên bố thí và quả
13. Có năm phước lành trổ sanh ngay trong hiện tại
14. Bố thí trong thời kỳ có Phật giáo thịnh hành và thời kỳ không có Phật giáo thịnh hành

Nguồn: http://www.budsas.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét