Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH (tt)


Phần 2 

NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH (tt)


56. Quả lành cúng dường Y đến chư Tăng vào mùa nhập hạ
- Luôn được tái sanh vào các thiện thú, Trời - người hưởng được nhiều sự an lạc
- Không sanh vào 4 đường ác đạo.
- Giống như bậc Thánh nhân đã chứng quả nhập lưu về nhiều mặt.

57. Quả lành của sự cung kính đảnh lê "Y" của Chư Tăng: Màu Y cao thượng của con đường dẫn đến thành tựu Thánh nhân, giải thoát, Niết Bàn.
Hoan hỷ đảnh lễ có những phước báu sau:
- Không bị tái sanh vào 4 đường ác đạo.
- Được sanh làm đức Vua Chuyển Luân Vương.
- Chứng đắc được Thánh đạo, Thánh quả trong ngày vị lai.

58. Quả lành dâng Y lễ Kathina (từ tháng 9 - 10 AL).
- Giống như Đức Chuyển Luân Vương đi đến đâu thanh bình đến đó, được các thủ l ãnh, các đức Vua xứ đó cung kính đón tiếp và dâng Quốc độ..., nhiều oai lực thần thông.
- Sự giàu sang giống như phú hộ Jotika.
- Sự giàu sang như bà Visakha thời Đức Phật.
- Tránh được nhiều bệnh tật.
- Có cả hầm vàng xuất hiện dưới đất.
- Giống công tử Auruddha cần muốn gì thì được như ý nguyện.
- Gặp thời Đức Phật được Ngài gọi "Ehi Bhikkhu " lập tức toàn thân trở thành phẩm mạo bậc xuất gia với đầy đủ Y bát và vật dụng cần thiết.
- Nhiều kiếp sinh ra luôn được giàu sang phú quí.

59. Quả lành khác của việc dâng Y Kathina.
- Sắc thân sinh đẹp.
- Giàu sang, nhiều an lạc.
- Tránh được nhiều rủi ro tai hại.
- Tuổi thọ dài trong một kiếp sống.
- Có nhiều sức lực.
- Có trí tuệ quảng bác.
- Như có "cây như ý" mọc ở trong nhà, mọi điều mong muốn đều được cho quả y như ý nguyện.
- Cuối cùng đắc quả Niết bàn.

60. Quả lành cúng dường Y đến Tăng
(ngoài các khoảng thời gian kể trên)
- Có màu da giống màu vàng ròng.
- Không có mụn mọc.
- Nước da mịn màng.
- Màu da toát ra ánh sáng.
- Nếu là nam: ra đời được gặp Phật Toàn Giác, được Ngài gọi "Ehi Bhikkhu" lập tức trên toàn thân trở thành phẩm mạo của một vị tỳ kheo, đầy đủ y bát và vật dụng cần thiết.
- Được 4 loại áo quần: màu trắng, màu nâu, màu vàng r òng và màu đỏ. Nếu là nữ thì được mặc y phục giá trị: chín mươi triệu (loại y phục cần năm trăm thợ may thêu, hoàn thành bộ y phục này trong vòng bốn tháng)...

61. Quả lành của việc niệm Ân Đức Phật:
- Người niệm Phật giống như "một bảo tháp thờ Phật" được người khác cung kính đảnh lễ.
- Có tâm biết đủ (tri túc).
- Khi chết được sanh về nhàn cảnh.
- Kiếp sau được gặp Phật vị lai, dễ dàng hiểu biết được bốn sự thật của thế gian.
- Được sanh vào dòng tộc cao quý.
- Được người khác cung kính.
- Là người xứng đáng được tán dương khen ngợi.
- Sắc thân được xinh đẹp.
- Thân thể toả mùi hương thơm .
- Miệng có mùi thơm toả ra khi nói.
- Trí tuệ được phát sinh đầy đủ.
- Có sự thông suốt về trí tuệ.
- Kiến thức cao quí được đầy đủ.
- Trí tuệ nhạy bén và cực kỳ nhanh nhẹn.
- Tâm trí đầy đủ sự t hông minh, và nhiều an vui.
- Đầy đủ các trí tuệ đặc biệt.
- Lời nói hay, chính xác (không hề nói lời vô ích).

62. Quả lành chung của sự niệm tưởng Ân Đức Tam Bảo:
- Thường xuyên cảm nhận được cuộc sống đang trong vòng sanh tử luân hồi.
- Không có tâm mong mỏi bám víu vào vòng sanh tử luân hồi.
- Tâm mong muốn tránh xa những phiền não, tình ái phiền lụy
- Muốn làm những việc tránh xa luyến ái phiền não.
- Muốn cho sự đau khỗ được thanh tịnh yên lặng.
- Muốn phiền não yên lặng.
- Đặc biệt là biết được ba p háp thế gian: Khỗ, Vô thường và Vô ngã.
- Biết rõ ràng bốn sự thật .
- Chứng được Thánh đạo và Thánh quả, Niết Bàn.
- Có thể đắc quả Niết bàn ngay trong kiếp hiện tại.

63. Quả lành của sự Quy y Ân Đức Tam Bảo
- Đi đến mọi nơi đều được mọi người ngưỡng mộ .
- Trí tuệ được tăng trưởng.
- Chư Thiên đều thương mến.
- Được nhiều tài sản của cải.
- Nước da đẹp tươi sáng như vàng.
- Được bạn bè tri kỷ bền chắc.
- Được thọ sanh suốt 80 kiếp làm vua Trời Đế Thích
- Được thọ sanh suốt 75 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vươ ng.
- Kiếp cuối cùng đắc đạo quả A la hán.

64. Những nhân lành cho tuổi thọ dài
- Bố thí bình lọc nước.
- Bố thí chùa chiền đến Tăng; trường học; phước xá (nơi trú ngụ tạm thời cho khách thập phương).
- Bố thí đến người bệnh.
- Sửa sang chùa chiền cũ, trường cũ.
- Giữ gìn 5 giới trong sạch (thường giới).
- Giữ gìn 8 giới (bát quan trai giới).

65. Quả lành của việc biên soạn Tam tạng Kinh điển
- Thọ sanh vào dòng dõi giàu sang phú quý.
- Không bao giờ thọ sanh vào những dòng dõi thấp kém.
- Thường được kết b ạn với hàng Thức Giả, Thiện Trí, Hiền Nhân.
- Có đầy đủ năm điều hạnh phúc trong thế gian.
- Không bao giờ có sắc thân thô xấu.
- Là hạng người không bao giờ nói lời nói thô thiễn, không tế nhị làm mất lòng người nghe.
- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.
- Khi đầu thai vào loài người, phần lớn thọ sanh vào dòng dõi vua quan, Bà la môn... cao quý.
- Vô số lần sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Có mạng làm vua nước lớn, nước nhỏ với số lần không thể đếm được.
- Vô số kiếp hoá sanh làm vua 6 cõi trời dục giới.
- Biên soạn một chữ cái của kinh điển, quả lành tương đương như tạo lập một tượng Phật để cúng dường vậy. Vô số quả lành thù thắng phát sinh mà ta không thể nào biết được.
- Thọ sanh làm vua Chuyển Luân Vương với thời gian 84 ngàn kiếp quả đất.
- Thọ sanh làm vua quốc độ lớn trong 9 a tăng kỳ .
- Đầu thai vào dòng Bà La Môn với trí tuệ uyên bác trong 9 a tăng kỳ.
- Sanh vào dòng phú quý trong 9 a tăng kỳ.
- Hoá sanh làm vua cai quản 6 tầng trời dục giới.

- Nếu có ước nguyện thành Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Độc Giác hay bậc thượng Thanh Văn, A la hán cũng được như ý nguyện.
Xem tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét