Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ - KỲ 8: BÁT CHÁNH ĐẠO

Bây giờ, này hỡi chư Tỳ Khưu, đây là chân lý về Con Ðường dẫn đến diệt khổ. Ðó là Bát Chánh Ðạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét