Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH (tt)


Phần 2
 NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH


30. Bố thí thuốc rửa mắt.
- Có đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
- Sự phân vùng các màu sắc: trắng, đen, vàng, nâu trong con mắt được hài hòa và đúng chỗ.
- Được con mắt vô cùng sáng.
- Tránh được nhiều loại bệnh hoạn.
- Có đôi mắt giống đôi mắt của loài Thiên.
- Có đôi mắt tuệ (hiểu biết được nhiều sự việc qua nhãn quang).

31. Bố thí vật để đưa thuốc vào mũi (ống thuốc crửa thông mũi, những bệnh về mũi...)
- Người có đức tin về các Pháp trong thế gian.
- Người có giới đức.
- Người có sự hỗ thẹn đối với tội lỗi .
- Người biết ghê sợ đối với tội lỗi.
- Người có tầm nhìn xa nghe rộng.
- Người có tâm rộng lượng bố thí và xả ly.
- Người có đức nhẫn nại.
- Người có trí tuệ.

32. Bố thí thau, chậu để rửa chân.
- Được vô số phương tiện đi lại, ...
- Được nhiều vợ, nhiều người hầu hạ, nhiều người thân cận gần gũi, phụng dưỡng chu đáo.

33. Bố thí dầu để xoa bóp chân.
- Tránh được nhiều bệnh tật
- Dung mao xinh đẹp
- Có trí tuệ nhanh nhẹn, nhạy bén trong sự tìm hiểu suy luận về giáo pháp.
- Cơm ăn ,thức uống nếu cần sẽ có được dễ dàng.
- Tuổi thọ dài trong kiếp sống

34. Bố thí dầu bơ.
- Có nhiều sức mạnh.
- Dung sắc xinh đẹp.
- Thân tâm thường được an vui.
- Tránh được hầu hết các bệnh tật.
- Miệng nói có mùi thơm thoang thoảng của hoa sen hồng toả ra.

35. Bố thí sữa bò.
- Được thọ hưởng nhiều món cao lương mỹ vị...
- Người có tâm định tĩnh, sáng suốt.

36. Bố thí mía khúc.
- Được sinh luân lưu trong hai cõi trời người.
- Hưởng an lạc trong 100 ngàn đại kiếp quả đất.

37. Bố thí ổ khoá, chốt gài cửa.
- Người có năng lực đọc kinh niệm chú làm cho cửa khoá mở ra.
- Người có trí tuệ bén nhạy dễ dàng thông đạt những nghĩa lý sâu xa trong Tam tạng Kinh điển (như có chiếc chìa khoá để mở cửa kho tàng.)
- Người ít có tâm nóng nảy.
- Người ít có sự mệt mỏi.

38. Bố thí đồ trang sức quý giá.
- Thân tướng, ngũ quan được đầy đủ.
- Tuổi thọ dài.
- Nhiều trí tuệ.
- Người có tâm vững chãi, kiên định.
- Được tránh khỏi những sự mệt mỏi.

39. Bố thí voi.
- Sau khi chết được sanh về cõi trời.
- Được vô số lần sinh vào 2 cõi an vui Trời - Người.
- Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong suốt 91 đại kiếp quả đất.
- Được thọ hưởng sự an vui, sự giàu sang phú quí.
- Được 16 kiếp sanh làm đức Chuyển Luân Vương.

40. Bố thí giấy viết.
- Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong suốt 91 đại kiếp quả đất.

41. Xây dựng nơi đi kinh hành, (nơi đi tới, đi lui để tĩnh tâm thư giãn) bố thí .
- Được thọ hưởng cung điện, đền đài làm bằng bảy loại châu báu: Ngọc, xà xừ, mã não, san hô,...
- Được làm vua tại cõi trời trong suốt 3 đại kiếp của quả đất.
- Được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải cùng với nhiều thiên nữ hầu hạ.
- Ba lần thọ sanh làm Chuyển Luân Vương với vô số tuỳ tùng.

42. Lập chòi, dựng trại che mưa nắng cho khách lỡ đường để bố thí .
- Nếu bị rơi từ trên đỉnh núi, trên cành cây, trên bờ xuống vực vẫn không bị thương tổn.
- Không bị kẻ trộm làm phiền.
- Không bị sự đe doạ của đức vua xấu.
- Luôn luôn chiến thắng kẻ thù khi giao đấu.
- Được các loại phương tiện di chuyển nhanh như gió: xe voi quý, xe ngựa quý ...

43. Gieo trồng cây bồ đề để bố thí:
- Thọ sanh làm vua tại cõi trời xuyên suốt thời gian 30 đại kiếp quả đất.
- Thọ sanh 64 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Khi sanh về cõi người giàu sang phú quý được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải.
- Là người tinh tấn trong các pháp hành đạo và chứng đắc đạo quả A La Hán.

44. Tưới cây bồ đề:
- Được thọ sanh về cõi trời.
- Thọ sanh 8 lần làm đức Chuyển Luân Vương.
- Không sanh vào đường ác đạo. Được sanh vào cùng thời Đức Phật ra đời, được Ngài tế độ và chứng đắc đạo quả A La Hán.

45. Sửa tu bổ nơi thờ Phật, tháp cũ.
- Tránh được nhiều loại bệnh tật và có tuổi thọ dài.
- Không sinh vào các đường ác đạo, luân lưu thọ sanh trong các cõi trời trong suốt thời gian 91 đại kiếp quả đất.

- Được 13 lần thọ sanh làm đức Chuyển Luân Vương với đầy đủ 7 loại báu.
Xem thêm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét