Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - Các chuyện liên quan đến bố thí (tt)


Phần 1

CÁC CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN BỐ THÍ

7. Tích chuyện bố thí nước
Vào thời quá khứ có một đức Phật hiệu là Padumuttara sau khi Ngài nhập Niết Bàn, trong Giáo Pháp của Ngài, các bậc thiện nam, tín nữ đến tưới nước vào cây Bồ Đề để tưởng nhớ ân đức Từ Bi của Ngài.

Vào lúc bấy giờ có một chàng trai trẻ tay bưng một lọ nước đẹp, trong lọ chứa đựng nước hoa thơm, đến tưới vào gốc cây Bồ Đề.Bắt đầu từ kiếp đó, chàng trai ấy thọ sinh vào cõi trời Đao Lợi và thường tái sinh làm vua loài trời, vua loài người trong nhiều kiếp, hưởng thụ được nhiều sự an lạc.

Kiếp cuối cùng của chàng trai ấy được sanh vào thời Đức Phật Thích Ca, xin xuất gia trở thành tỳ khưu hành đạo và chứng đắc đạo quả A la hán.

8. Tích chuyện về bố thí hoa

Vào một ngày nọ, Đại đức Mục Kiền Liên, dùng thần thông đi du hóa tại cõi trời ngoạn cảnh. Thấy trên một hồ nước nhiều loài hoa sen đua nở trông thật đẹp mắt. Giữa hồ nước ấy Ngài phát hiện ra một toà lâu đài vô cùng nguy nga tráng lệ, thấy một nữ Thiên chủ giữa đám Thiên nữ đang hầu hạ.

Ngài bèn đến hỏi:
- Nầy nữ thiên chủ! Do nhân lành nào mà nàng có được sự huy hoàng này?
Nữ thiên chủ cung kính thưa rằng:
- Kính bạch Đại đức! Kiếp trước đây, con là một cô gái tên là Petavati ở tại phía Đông làng Nala thuộc kinh đô Yajagyo. Vào một ngày nọ, nhìn thấy Ngài A la hán Sariputta (Xá Lợi Phất) tâm con vô cùng hoan hỷ, con đã dâng thật nhiều hoa đến cúng dường Ngài, do nhân lành ấy mà con được toà Thiên Cung huy hoàng nầy và sự an lạc ngày hôm nay, thưa Đại Đức!

9. Tích chuyện bố thí đèn

Vào thời Đức Phật Padumuttara còn tại thế, có một chàng trai dùng năm ngọn đèn thắp xung quanh cúng dường cây Bồ Đề.

Do phước lành cúng dường đèn đến cây Bồ Đề, bắt đầu từ kiếp ấy chàng trai liên tục tái sanh luân lưu trong hai cõi Trời - người, đặc biệt là chàng trai có đôi mắt nhìn xa hàng trăm do tuần.

Kiếp cuối cùng của chàng trai ấy được sanh vào thời Đức Phật Thích Ca, xin xuất gia trở thành Tỳ Kheo có tên là Pinsadipaka hành đạo và chứng đắc đạo quả A la hán.

Đức Phật Sumingala, trong thời kỳ còn hành Bồ Tát Đạo để bổ túc Ba la mật, do phước bố thí đèn từ quá khứ mà về sau từ kim thân Ngài, hào quang thường xuyên toả chiếu suốt ngày lẫn đêm, lấn át ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và cả các vì tinh tú.

10.Người bố thí thuốc (Đại Đức Bakula)

Vào thời Đức Phật Anomadati, có một vị đạo sĩ hành đạo trong núi Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ Đức Phật đang mắc phải bệnh phong, đạo sĩ tìm kiếm trong dãy núi Tuyết sơn những rễ và củ cây làm thuốc cúng dường đến Đức Phật. Sau khi dùng thuốc bệnh phong Đức Phật được dứt khỏi. Từ phước lành này đạo sĩ cầu nguyện xin Đức Phật chứng minh cho rằng: "những kiếp về sau đạo sĩ không hề mắc bất kỳ một bệnh tật gì".

Do nhân lành của sự cúng dường thuốc đến Đức Phật, hàng trăm ngàn kiếp trái đất về sau, đạo sĩ luân lưu tái sanh trong hai cõi Trời - người.

Vào thời Đức Thích Ca ra đời là kiếp cuối cùng đạo sĩ tái sanh làm một chàng trai con nhà phú hộ giàu có tại thủ đô Baranasi (Balanại) có tên là Bakula, thụ hưởng mọi an lạc trong thế gian đến năm 80 tuổi. Sau đó ông đến xin Đức Phật xuất gia trở thành Tỳ Kheo, hành đạo không bao lâu chứng đắc được đạo quả A la hán. Suốt trọn cả kiếp ấy chưa có một lần nào bị bệnh gì cả (trở thành bậc đệ nhất về vô bệnh trong hàng đệ tử Phật), hưởng thọ được 160 tuổi và cuối cùng nhập Niết Bàn giải thoát, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi.
                                                            
                                                              HẾT PHẦN 1
-ooOoo-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét